Automaation ja ratkaisujen kumppani

Organisaatioissa joissa tuloslaskelmien luvut ovat tuhansia, budjetit miljoonia, ja rahat yhteisiä, on haasteensa. Julkinen talous on kovassa paineessa, ja luottamushenkilönä kaupunki- ja aluetason päättäjänä tiedän että ratkaisuja täytyy silti löytää.

Tekoäly, automaatio ja tiedolla johtaminen ovat trendisanoja, mutta myös hyviä työkaluja.

Tekoäly analysoi dataa ja toimintamalleja, ja sitä kannattaa hyödyntää erityisesti, kun mittakaava jossa toimitaan on iso.

Automaatiolla asiantuntijat vapautuvat käyttämään osaamistaan, sihteerirobotin tehtävien sijaan. Esimerkiksi toistuvaa tiedon hakua ja taulukointia Exceliin voi tehdä Python ohjelmointikielellä, tai siihen voi käyttää toki perinteistäkin työaikaa. Automaation ei tarvitse myöskään olla kymmenien tai satojen tuhansien investointi, vaan pienemmässäkin mittakaavassa voi ja kannattaa automatisoida prosesseja.

Automaatio, ja kunkin työntekijän ydinosaamiseen keskittyminen on myös henkilöstön arvostamista. Liki jokainen työntekijä haluaa aidosti luoda arvoa, olla innovatiivinen, ja käyttää osaamistaan haastavaan ja motivoivaan työhön. Toistuvien rutiinitehtävien automaatio lisää mahdollisuuksia myös henkilöstön kykyjen ja viihtyvyyden lisäämiseen.

Osin kahden edellisen lopputulemana, päästään johtamaan asioita tiedolla. Sirpaleisen datan voi yhdistää, normalisoida, ja lopuksi tehdä siitä organisaation tavoitteita mittaavia päätelmiä.

Mitä tarjoan?

Osaan vankan luottamushenkilötaustan ja ohjelmistoalan kokemuksen avulla sparrata ja konsultoida it-ratkaisujen ja automaation maailmassa. Voin tuottaa itse Python automaatioita, PHP skriptejä ja MySQL tietokantoja esimerkiksi tiedon hakuun, tehtävien robotisaatioon tai sirpaleisen tiedon jäsentämiseen.

Mieluiten konsultoin kuitenkin ratkaisuja ja tavoitteita. Projektien ja hankintojen ei tarvitse olla vuoden kestäviä ison hintalapun toteutuksia ollakseen hyödyllisiä, vaan tärkeintä on ensin ymmärtää haluttu tavoite, ja miettiä minkälainen ratkaisu on hinta-laatu -suhteeltaan paras.

Ratkaisun tulee aina olla myös järkevä ja taloudellinen. Takaisinmaksuajan tulee olla järkevä, eikä ratkaisun tulisi tuoda mukanaan tukullista uusia työtehtäviä tai riippuvuuksia.

Tarjoan siis hankintakonsultin palveluita, jotta organisaationne tietää mitä mahdollisuuksia on, ja onnistuu hankinnassaan.

Kerro mihin teidän organisaatiossanne kuluu aikaa, mitä tietoa pitäisi olla, ja mitkä sihteerin tehtävät olisi jo aika ulkoistaa tietokoneelle.